ΔΙΚΤΥΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


mapnew1


Το δίκτυο είναι οι συνεργάτες. Καταξιωμένοι και διακεκριμένοι επιστήμονες στον ιατρικό χώρο, σε ειδικότητες όπως ορθοπεδικοί, φυσιοθεραπευτές, φυσίατροι, ποδολόγοι-ποδίατροι, ειδικοί ρευματολόγοι, με άρτια επιστημονική κατάρτιση, συμβάλλουν τα μέγιστα στην σωστή αξιολόγηση του κάθε ασθενή, επισφραγίζοντας και εδραιώνοντας την δυναμική του δικτύου «pelmatografima elite».

Φιλοσοφία μας η διαρκής, άμεση και αμοιβαία επωφελής σχέση - συνεργασία με εσάς, που έχει ως αποτέλεσμα αφενός  την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών σας και αφετέρου την ενίσχυση σας με μια συμπληρωματική και ταυτόχρονα σημαντική πηγή εσόδων.

Πλεονεκτήματα Δικτύου

 • Άμεση, ουσιαστική και απρόσκοπτη συνεργασία του γιατρού με τον επώνυμο κατασκευαστή πελμάτων
 • Συνεργασία χωρίς μεσάζοντες και κατά συνέπεια χωρίς την οικονομική επιβάρυνση
 • Άριστη παροχή υπηρεσιών και σεβασμός στον ασθενή
 • Χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες στην παράδοση των πελμάτων και με ουσιαστικό οικονομικό όφελος του ασθενούς
 • Τα πέλματα παραδίδονται εντός δύο ημερών
 • Το δίκτυο είναι επανδρωμένο από ειδικότητες όπως ορθοπεδικοί, φυσιοθεραπευτές, φυσίατροι, ποδολόγοι-ποδίατροι, ειδικοί ρευματολόγοι, έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε ανάγκη σας.
 • Το δίκτυο διαθέτει άρτια εκπαιδευμένη ομάδα πτυχιούχων μηχανικών Η/Υ και χειριστών ιατρικών μηχανημάτων για το service των πελματογράφων σας, καθώς και για όποιο άλλο πρόβλημα προκύψει.
 • Ομάδα πτυχιούχων οικονομολόγων μπορεί να δώσει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα – οικονομικού/λογιστικού χαρακτήρα, που θα προκύψει.
 • Προώθηση του δικτύου και των συνεργατών του στην τηλεόραση, σε όλα τα μεγάλα κανάλια.
 • logocontact

  Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι αποτελώντας κάποιος ένα μέρος αυτού του δικτύου, εντάσσεσαι σε μια μεγάλη οικογένεια, η οποία προσπαθεί να προωθήσει και να αυξήσει την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα του κύκλου εργασιών του κάθε μέλους της.

  Το μεγάλο πλεονέκτημα του δικτύου «pelmatografima elite»  σε σχέση με τα άλλα δίκτυα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, είναι η άμεση και απρόσκοπτη συνεργασία του γιατρού με τον κατασκευαστή των πελμάτων.

  Σκοπός μας είναι, μέσα από αυτή την συνεργασία, η οποία είναι χωρίς μεσάζοντες και συνεπώς χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, η άριστη εξυπηρέτηση του ασθενή σας, με ουσιαστικό όφελος για αυτόν, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε τιμή.